1. Köpinformation

Vid beställning ingår du ett avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan. En automatiserad orderbekräftelse kommer då att skickas till den e-postadress som angetts vid beställningstillfället. Beställda produkter förblir Mobilhörnans egendom till dess de till fullo är betalda. För privatpersoner gäller konsumentköplagen samt distans- och hemförsäljningslagen. Köparen är skyldig att läsa våra köpvillkor och följa de regler och råd som finns beskrivna I dessa. När du beställer en vara hos oss oavsett metod för beställning godkänner du som kund våra köpvillkor.

 

Om du upptäcker felaktigheter på din order är det viktigt att du omgående kontaktar vår kundservice för att ändra din order. Eventuella ändringar och tillägg måste göras innan din order behandlas och skickas från oss.

 

Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självklart rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, eller vid tekniska fel.

 

Vi ingår endast avtal med myndig person, alternativt omyndig med målsmans medgivande samt med juridisk person.

 

  1. Priser och betalsätt

Samtliga priser anges inklusive moms eller exklusive moms, beroende på hur du valt att visa dem. Eventuella avgifter för frakt kan tillkomma, vilket i sådana fall framgår i kassan.

 

  1. Nya produkter

Samtliga mobiltelefoner,surfplattor,bluetooth,robotdammsugare, högtalare eller hörlurar omfattas alltid av produktgaranti om inte annat anges. Garantin ges av respektive tillverkare och sökes enligt dennes rutiner och villkor. Vidare instruktioner finns normalt på tillverkarens hemsida. Eventuella särskilda garantibevis eller liknande dokument ska efterfrågas av kund innan beställning görs. För mobiltelefoner och surfplattor är garantin oftast en så kallad hårdvarugaranti. I det fall det kan påvisas att felet kan härledas till ett produktionsfel byts varan eller den trasiga delen i regel ut. Fabrikationsfel är således fel som fanns i varan innan den kom köparen tillhanda och inte fel som har eller kan tänkas ha orsakats på grund av felaktigt hanterande eller förslitningsskador.

 

Butiken lämnar således ingen egen garanti för mobiltelefoner,surfplattor,bluetooth högtalare eller hörlurar utan alla ärenden skall hanteras genom respektive tillverkare eller dennes ombud. För att reparation eller utbyte på produktgaranti ska göras måste aktuellt serviceärende bedömas av auktoriserad servicepartner och ett garantiutlåtande göras. Via tillverkarens hemsida kan du hitta kontaktvägar för olika modeller baserat på tillverkare för att söka garanti direkt hos tillverkarens serviceombud, eventuella fraktkostnader ingår ej utan betalas av kund. I det fall tillverkarens serviceombud ej kan hantera aktuellt serviceärende pga import, saknad av kvitto eller annan anledning kan garantiutlåtande ej göras. I det fall garanti ej kan hanteras av rekommenderat ombud kan varan reklameras, i det fall aktuell vara är mer än 6 månader gammal har kund bevisbörda för fabrikationsfel och måste således kunna påvisa att aktuellt fel är ett fabrikationsfel. Google har för närvarande ingen egen verkstad i Sverige som utför garantiärenden av Google Pixel. Därför skickas dessa produkter till Google i Tyskland, och kan därför medföra längre väntetid än vanligt.

 

Olåsta mobiler definieras som olåsta om de fungerar med flera svenska operatörer. Med detta menas att enheten fungerar med valfri operatör till skillnad från en låst mobil som endast fungerar med en specifik operatör. Olåsta mobiler fungerar normalt sett över hela världen oavsett operatör. Butiken ger dock ingen garanti för att en olåst mobil fungerar med samtliga operatörer över hela världen då vissa tillverkare regionsspärrar vissa enheter.

 

Tillbehör och övriga varor omfattas av minst 1 års garanti om inget annat anges. Garantin täcker enbart ursprungliga fel och således ej fel till följd av yttre åverkan såsom stöt-, tapp- och förslitningsskador fukt eller felaktigt användande.

 

  1. Transportskador

I det fall er vara skadats under transporten skall du omedelbart anmäla felet till oss. Vid transportskada ber vi er att skapa en reklamation hos oss senast inom 48h från att försändelsen tagits emot och förtydliga i er felbeskrivning vilken typ av skada som skett. 

 

  1. Ångerrätt

Som konsument har du rätt att till 14 dagars allmän ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen om inte annat avtalats, som näringsidkare har du ingen ångerrätt om inte annat är skriftligen överenskommet vid köptillfället.

 

För produkter har du som konsument 14 dagars ångerrätt från att du tar emot varan, för tjänster har du som konsument 14 dagars ångerrätt från att du blir informerad om att er beställning mottagits.

 

Vid ånger ska konsumenten under vissa förutsättningar betala ersättning för värdeminskningen på en vara. Det gäller sådan värdeminskning som beror på att konsumenten hanterat varan mer än vad som varit nödvändigt för att ta reda på varans egenskaper eller funktion. Vid aktivering av mobiler och surfplattor anses varan vara använd och undersökt mer än nödvändigt varpå värdeminskning uppstår. Värdeminskningens storlek baseras på i vilket skick varan returneras, för mobiltelefoner och övrig elektronik uppgår värdeminskningen oftast till 5-50% av ursprungligt pris.

 

För att ångerrätt ska gälla måste kund meddela butiken innan ångerperiodens slut.

 

  1. Produktursprung

Vi säljer mobiltelefoner,surfplattor,bluetooth högtalare och hörlurar från Norden (Nordic) och som importerats från andra länder. Samtliga enheter har samma hårdvara och samma hårdvarugaranti som svensksålda enheter även om de importerats. På varje modell kan man under teknisk specifikation se vilka specifikationer som säljs. Under EU-spec ingår även Norge och Schweiz samt andra EES länder som omfattas av samma geografiska gartantizon. Garanti söks direkt hos respektive tillverkares ombud. Som användare märker man i regel ingen skillnad mellan olika produktursprung. I vissa fall förekommer skillnader rörande uppdatering av mjukvara samt förinstallerad mjukvara t.ex applikationer och fabriksinställt språkval. Vidare reserverar vi oss för att enskilda applikationer samt operatörsfunktioner inte har stöd för användning med importerade enheter. I det fall man saknar en specifik funktion kan man i regel installera en annan mjukvara utan att förlora sin rätt till garanti. Vissa enheter levereras med så kallad double seal vilket består av en extra plombering eller open sealed vilket innebär att plomberingen är bruten utan extra plombering, vidare förbehåller vi oss rätten att använda butikens egna plombering vid behov. I det fall man är i behov av en enhet med en specifik regionskod ber vi er att kontakta oss innan köp.